voor kind- & oudercoaching

Wat niet?

- Geen therapie; niet gericht op ontstaan van problemen

- Geen diagnostiek; geen dossier of "etiket opgeplakt"

- Geen verwijzing van de huisarts nodig

- Geen wachtlijst

Wat wel?

- Laagdrempelige en oplossingsgerichte hulp aan kinderen en ouder(s)

- Aanpak is praktisch, toekomstgericht en kortdurend

- Belevingswereld van het kind staat centraal

- Gericht op talenten, vermogens en sterke punten van het kind

Hoe werkt het?

Is jouw kind jonger dan 16 jaar, dan vul je als ouder voorafgaand aan het intakegesprek met de KidsTalk coach een intakeformulier in. Bij het intakegesprek is het kind in principe niet aanwezig. Indien het kind ouder is dan 16 jaar dan is het intakegesprek in principe alleen met het kind (tenzij deze graag wilt dat jij als ouder er bij bent).

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat jouw kind wil bereiken, leren of onderzoeken. Of wat jij als ouder wilt bereiken, leren of onderzoeken.

Na 5 coachingssessies is er een gesprek om de voortgang te bespreken en te evalueren. Hoeveel sessies er nodig zijn is van te voren moeilijk te zeggen. Dit hangt af van de aard en de ernst van de hulpvraag en de bereidheid te veranderen.

Na afloop van de coaching volgt een afrondend gesprek.

Wij bieden coaching voor kinderen van 4-12 jaar en jongeren van 13-18 jaar met verschillende hulpvragen

  • ze voelen zich vaak boos of verdrietig;
  • ze voelen zich buitengesloten, gepest of pesten zelf
  • ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen;
  • ze zijn bang voor het maken van toetsen of het doen van spreekbeurten
  • concentreren vinden ze lastig
  • ze piekeren veel en kunnen daardoor moeilijk slapen
  • leren gaat niet zo lekker, bijvoorbeeld lezen en/of rekenen
  • ze hebben veel verdriet omdat er iemand dood is gegaan
  • of iets anders....

E-coaching

E- coaching is een effectieve manier om samen met een coach via email aan oplossingen te werken. Het biedt de mogelijkheid om in je eigen tempo en op het door jou gekozen moment ondersteuning te ontvangen. Tijdens het schrijven denk je na hoe je het beste kunt formuleren wat je bedoelt. Dit helpt het structureren van het denkproces. Je ontvangt een reactie op jouw mail altijd zo snel mogelijk, zeker binnen 48 uur na ontvangst van je mail.

In de reactie die je krijgt kun je een aantal vragen aantreffen. Deze verschaffen inzicht in de situatie met je kind en zorgen voor bewustzijn bij jou als ouder. Dit helpt je om keuzes te maken die bij jou passen. Ook krijg je technieken, oefeningen en adviezen aangereikt die jou in staat stellen jezelf op een effectieve manier te begeleiden.

Meer informatie >

Het geluk van een kind of ouder staat niet op zichzelf. Als iemand binnen het gezin niet lekker in zijn/haar vel zit heeft dit effect op het hele gezin. Vergelijk het met een tafel: als 1 poot wiebelt staat de hele tafel niet meer stevig. De tafel wil je gewoon  graag weer stevig hebben staan…

Met coaching van je kind en/of jezelf als ouder pak je de problemen in een vroeg stadium aan. Daardoor zijn jullie sneller in staat om het probleem op te lossen of  er mee om te leren gaan. 


Kindercoaching

Voor kinderen is de coaching positief omdat het uitgaat van wat ze goed kunnen: hun talenten, vermogens en sterke punten. De coach kijkt met het kind hoe deze sterke punten ingezet kunnen worden in de situatie die voor het kind lastig is. De coaching bestaat uit een prettige afwisseling van gesprekken en leuke activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. Ook ouders worden in dit coachingsproces betrokken.

Oudercoaching

Voor jou als ouder is ook coaching mogelijk. Als ouder sta je soms te dicht bij je kind om oplossingen te zien voor de uitdagingen waar je tegen aan loopt. Je vangt signalen van je kind op, maar bent in de situatie terecht gekomen dat je er geen grip meer op hebt. De KidsTalk coaches kunnen met je meekijken en samen zoeken naar nieuwe inzichten om daarna weer vol inspiratie verder te gaan met je kind. Het kan ook zo zijn dat je zelf als ouder in de opvoeding van je kind tegen patronen aanloopt waar je zelf als ouder mee aan de slag mee wilt gaan.  Heb je last van oude gewoontjes uit je eigen opvoeding? Is door omstandigheden je leefsituatie veranderd (denk aan scheiding, verlies dierbare, verlies baan en daarmee financiële zekerheden, verhuizing, emigratie enz.)  en wil je weer grip krijgen op je eigen handelen in de opvoeding en begeleiding van je kind dan zijn wij er ook zeker voor jou als ouder!

Ouders

Trainingen & workshops


Binnenkort volgt de agenda vanaf september 2013
Bekijk de volledige agenda >


KidsTalk bij jou in de buurt


Geen KidsTalk coach bij jou in de buurt? Of twijfel je of KidsTalk coach geschikt is voor jouw coachvraag? Neem dan contact met ons op. Wij vinden de geschikte coach voor jou!


KidsTalk coaches in jouw buurt weergeven op een grotere kaart